ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo sau đại học

Nghỉ học lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học (HP1 lớp cao học Khóa 31/2021) ngày 10/01/2022

10-01-2022 09:08

THÔNG BÁO

Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học - Học phần 1 lớp cao học khóa 31/2021 (GV: PGS. TS Vũ Hải Quân), thứ hai (19g00) sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 10/01/2022 do GV có việc bận đột xuất.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan