Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kế hoạch giảng dạy ĐHCQ chương trình Chuẩn học kỳ 3, năm học 2022 - 2023

24-05-2023 10:33

THÔNG BÁO

(Kế hoạch giảng dạy ĐHCQ chương trình Chuẩn học kỳ 3, năm học 2022 - 2023)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn khóa tuyển 2021 trở về trước kế hoạch mở lớp trong học kỳ 3, năm học 2022-2023 sẽ gồm 2 lớp học phần thuộc loại Tự chọn chung:

  1. CSC10103 - Khởi nghiệp (Khóa 2020 trở về trước): 1 lớp
  2. CSC10121 - Kỹ năng mềm (Khóa 2021 trở về trước): 1 lớp
Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Các bạn lưu ý:

  • Dự kiến số lượng 80 sinh viên/ lớp.
  • 2 lớp học phần trên sẽ tổ chức giảng dạy ở cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ
  • Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng đăng ký học phần CSC10103 - Khởi nghiệp cùng với lớp CQ.
  • Sinh viên khi được đăng ký lớp Khởi nghiệp phải có đăng ký học phần trên Portal Trường (theo kế hoạch của Phòng đào tạo) có kết quả bài luận đầu vào đáp ứng yêu cầu môn học (cách thức và thời gian nộp giáo vụ sẽ thông báo sau).
  • Các học phần chung giai đoạn đại cương khác sinh viên xem thông báo của Phòng đào tạo trên website Trường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DU-KIEN-KH-GD-2022-2023-HK3.pdf Document 205,5 KB

Các tin liên quan