Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 20_1 ngày 19/5/2023

17-05-2023 09:39

THÔNG BÁO

Lớp Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 20_1 (GV: ThS. Tuấn Nguyên Hoài Đức), lịch học thứ 6(3-5), phòng E103 sẽ chuyển sang học phòng G208 ngày 19/5/2023 do phòng QTTB tiến hành sửa chữa chống lún + lót gạch lại phần hành lang tầng 1 khu nhà E.

Tuần sau lớp học bình thường tại E103.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan