Thông báo hệ chính quy

Địa điểm tổ chức Chương trình Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo đề tài tốt nghiệp (05/2023)

15-05-2023 10:52

THÔNG BÁO

(Địa điểm tổ chức chương trình Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo đề tài án tốt nghiệp)

Chương trình hướng dẫn viết và trình bày báo cáo Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp năm 2023 của Khoa CNTT dành cho sinh viên đang thực hiện đề tài - đợt bảo vệ tháng 07/2023 cũng như chuẩn bị đăng ký đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp - đợt bảo vệ tháng 03/2024.

Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng Khoa CNTT
Thời gian: 14g00 ngày 17/05/2023
Địa điểm: Hội trường nhà I (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ)
Các bạn sinh viên đã đăng ký lưu ý tham gia đúng giờ, đúng địa điểm. 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan