Thông báo hệ chính quy

Slide Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo đề tài tốt nghiệp 2023

18-05-2023 16:06

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên có thể xem slide Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo đề tài tốt nghiệp tại link đính kèm. Các mẫu đơn, quy định về việc thực hiện đề tài các bạn xem tại Hệ thống quản lý sinh viên: CQuy » Tốt nghiệp » Mẫu đơn & Quy định.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan