Thông báo hệ chính quy

Đổi phòng học lớp Ứng dụng xử lý ảnh số và video số 20_23, ngày 20/04/2023

14-04-2023 09:49

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên lớp  Ứng dụng xử lý ảnh số và video số - 20_23, lịch học Thứ 5 tiết 1-4 chú ý lớp sẽ chuyển sang học tại phòng E103 vào ngày 20/04/2023 do Trường sử dụng Nhà điều hành để tổ chức Hội thi Olympic Hóa học.

Thay đổi này chỉ áp dụng vào ngày 20/04/2023, các bạn lưu ý để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan