Thông báo hệ chính quy

Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành Khóa 2021 - Chương trình chuẩn ĐHCQ

05-05-2023 16:59

THÔNG BÁO

(V/v Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành Khóa 2021 - Chương trình chuẩn ĐHCQ)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học CQ - Chương trình Chuẩn khóa 2021 về việc thực hiện Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/ywavXWpt1e

Thời gian thực hiệnhết ngày 14/05/2023

Kết quả khảo sát này giúp Khoa nắm được nguyện vọng của sinh viên, qua đó tổ chức Tọa đàm Giải mã ngành/ chuyên ngành cũng như phân bổ chỉ tiêu chuyên ngành phù hợp hơn với nguyện vọng của các bạn sinh viên. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên khóa 2021 (trừ lớp Cử nhân Tài năng và Trí tuệ nhân tạo) PHẢI thực hiện khảo sát này để đảm bảo quyền lợi của mình.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan