Thông báo hệ chính quy

Đổi phòng học lớp Thị giác máy tính 20_23, ngày 21/04/2023

14-04-2023 09:50

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên lớp  Thị giác máy tính - 20_23, lịch học Thứ 6 2-5 chú ý lớp sẽ chuyển sang học tại phòng E102 vào ngày 21/04/2023 do Trường sử dụng Nhà điều hành để tổ chức Hội thi Olympic Hóa học.

Thay đổi này chỉ áp dụng vào ngày 21/04/2023, các bạn lưu ý để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan