Thông báo hệ chính quy

Chương trình Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo đề tài tốt nghiệp (05/2023)

08-05-2023 11:03

THÔNG BÁO

(Hướng dẫn viết và trình bày báo cáo Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp)

Nhằm giúp cho sinh viên có thêm thông tin ở giai đoạn cuối của quá trình thực hiện đề tài, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi hướng dẫn về vấn đề viết và trình bày báo cáo Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp năm 2023.
Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng Khoa CNTT
Đối tượng tham gia:
  • Sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp - đợt bảo vệ tháng 07/2023
  • Sinh viên chuẩn bị đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp - đợt bảo vệ tháng 03/2024
Thời gian: 14g00 ngày 17/05/2023
Địa điểm: thông tin sau.
Link đăng ký tham gia chương trình: https://forms.office.com/r/LVWuwpWSde

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan