Thông báo hệ chính quy

Những lưu ý ở giai đoạn chuyên ngành - Dành cho khóa 2021 (ĐHCQ - Chương trình Chuẩn)

09-05-2023 11:42

THÔNG BÁO

(Những lưu ý ở giai đoạn chuyên ngành - Dành cho khóa 2021)

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên Khóa 2021 (bậc ĐHCQ - Chương trình Chuẩn) có thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo và các lưu ý khi vào giai đoạn chuyên ngành, Khoa gửi đến các bạn nguồn tài liệu như sau:
  • Chương trình đào tạo dành cho Khóa tuyển 2021 - chương trình Chuẩn ĐHCQ, sinh viên xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>CQuy Khóa tuyển 2021
  • Danh sách học phần học trước và tiên quyết xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>Môn tiên quyết & Môn học trước. Danh sách này sẽ được cập nhật trước mỗi đợt ĐKHP (nếu có thay đổi).
  • Quy chế, quy định đào tạo, biểu mẫu, chuẩn trình độ tiếng Anh sinh viên xem tại Các quy định
  • Quy trình, quy định, biểu mẫu thực hiện đề tài tốt nghiệp của Khoa, sinh viên xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy>>Tốt nghiệp>> Mẫu đơn & quy định cùng Quy trình thực hiện

Những tài liệu trên sẽ phần nào giải đáp cho các bạn những câu hỏi như:

  • Chuyên ngành A sẽ học những môn học gì?
  • Tích lũy học phần như thế nào?
  • Đăng ký đề tài tốt nghiệp như Khóa luận, thực tập tốt nghiệp, thực tập dự án tốt nghiệp theo quy trình ra sao?
  • ....
Để phản hồi nguyện vọng chuyên ngành cũng như gửi các câu hỏi chuyên sâu về chuyên ngành đến Tọa đàm "Giải mã ngành/ chuyên ngành"Các bạn sinh viên Khóa 2021 tiếp tục thực hiện khảo sát tại: https://forms.office.com/r/ywavXWpt1e 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan