Thông báo hệ chính quy

[CQ] Khảo sát nguyện vọng đăng ký đề tài KLTN/TTTN/TTDATN khóa tuyển 2020

15-05-2023 15:10

THÔNG BÁO

(Khảo sát nguyện vọng đăng ký đề tài KLTN/TTTN/TTDATN K2020)

Các bạn sinh viên Khoa CNTT bậc ĐHCQ Khóa 2020 về trước có nguyện vọng đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp ở năm học 2023-2024 (bảo vệ tháng 03 và 07/2024) vui lòng thực hiện khảo sát nguyện vọng đăng ký đề tài tại link khảo sát này: https://forms.office.com/r/687aUNMbTk

Khảo sát nhằm mục đích nắm được nhu cầu thực hiện đề tài của sinh viên từ đó có sự chuẩn bị danh sách đề tài phù hợp nhất cho sinh viên đăng ký vào mỗi đợt. 

⏰Thời gian thực hiện khảo sát: đến 12g00 ngày 18/05/2022 (thứ năm)

LƯU Ý:

  • Sinh viên ngành/chuyên ngành nào phải thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc bộ môn  quản lý ngành/chuyên ngành đó.
  • Bộ môn phụ trách (ngành/chuyên ngành) chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký được phép tham gia thực hiện khóa luận và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác.
  • Sinh viên cam kết đạt chuẩn Anh văn đăng ký học phần tốt nghiệp tại thời điểm đăng ký (đạt 4 học phần Anh văn hoặc đã nộp chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo khóa tương ứng của sinh viên), không hỗ trợ các trường hợp xin gia hạn nộp chứng chỉ. 
  • Sinh viên xem các mốc thời gian thực hiện đề tài tại thông báo này.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan