Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Hệ thống viễn thông - 20_4 ngày 13/04/2023

12-04-2023 09:37

THÔNG BÁO

Lớp Hệ thống viễn thông - 20_4, lịch học Thứ năm tiết 6-9, tại cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học ngày 13/04/2023 do GV bị bệnh. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 13/04/2023, các bạn chú ý lịch học để đi học đầy đủ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan