Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v không phát Khóa luận tốt nghiệp lớp 21HCB

04-11-2022 14:25

Thông báo

Do số lượng sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp quá ít nên Khoa sẽ không phát KLTN, sinh viên sẽ đăng ký học chuyên đề tốt nghiệp trong HK4 để đủ số tín chỉ xét tốt nghiệp.


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan