Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2018, đợt 2 (tháng 7/2022)

22-06-2022 14:14

THÔNG BÁO
(V/v nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2018, đợt 2)

Các bạn SV đã nộp đơn đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp- Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dư án tốt nghiệp Khóa 2018, đợt 2 sẽ nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ (file báo cáo + mã nguồn) vào ngày 24/06/2022 (thứ sáu) theo các địa chỉ email sau:

  1. Hội đồng Thị giác máy tính: Thầy Lý Quốc Ngọc (lqngoc@fit.hcmus.edu.vn)
  2. Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: Thầy Trần Trung Dũng (ttdung@fit.hcmus.edu.vn)
  3. Hội đồng Công nghệ tri thức: Thầy Ngô Minh Nhựt (nmnhut@fit.hcmus.edu.vn)
  4. Hội đồng Khoa học máy tính: nộp theo hướng dẫn tại biểu mẫu: https://forms.office.com/r/6MPbcr2C0T
  5. Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn (link đính kèm)
  6. Hội đồng Hệ thống thông tin:
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-TTDATN-K18-D2-T7-2022.pdf Document 742,54 KB

Các tin liên quan