Thông báo hệ chính quy

Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành Khóa 2020 - Chương trình chuẩn ĐHCQ

07-06-2022 09:56

THÔNG BÁO

(V/v Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành Khóa 2020 - Chương trình chuẩn ĐHCQ)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học CQ - Chương trình Chuẩn khóa 2020 về việc thực hiện Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/Pe8aEcLHGX

Thời gian thực hiện: hết ngày 12/06/2022

Kết quả khảo sát này giúp Khoa nắm được nguyện vọng của sinh viên, qua đó tổ chức và phân bổ chỉ tiêu chuyên ngành phù hợp hơn với nguyện vọng của các bạn. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên khóa 2020 (trừ lớp Cử nhân Tài năng) PHẢI thực hiện khảo sát này.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan