Thông báo hệ chính quy

Tổng hợp tài liệu Chương trình Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho Khóa 2020 - chương trình Chuẩn ĐHCQ

09-06-2022 11:22

THÔNG BÁO

(Tổng hợp tài liệu Chương trình Giải mã ngành/ chuyên ngành dành cho Khóa 2020 - chương trình Chuẩn ĐHCQ)

BP. Giáo vụ gửi đến các bạn sinh viên Khóa 2020 - chương trình Chuẩn ĐHCQ nội dung buổi Tọa đàm: Giải mã Ngành/ Chuyên ngành, tổ chức ngày 3/6/2022.

  1. Record video: xem tại link  (Access Passcode: 7P=d=HIX
  2. File giải đáp một số câu hỏi chưa nêu trong buổi tọa đàm (đính kèm)
  3. Thông tin hướng dẫn phân chuyên ngành (đính kèm)

Thông tin chi tiết liên quan đăng ký chuyên ngành cũng như chỉ tiêu Khoa sẽ chuyển đến các bạn ở một thông báo khác sau khi có được kết quả từ Khảo sát nguyện vọng ngành/ chuyên ngành Khóa 2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-06-Phan-chuyen-nganh-K2020.pdf Document 839,92 KB
2 K2020---Giai-dap-cau-hoi-06_2022.pdf Document 72,66 KB

Các tin liên quan