Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo kế hoạch giảng dạy Đại học Chính quy chương trình Chuẩn học kỳ 3, năm học 2021 - 2022

23-05-2022 09:27

THÔNG BÁO

(Kế hoạch giảng dạy Đại học Chính quy chương trình Chuẩn học kỳ 3, năm học 2021 - 2022)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn khóa tuyển 2020 trở về trước kế hoạch mở lớp trong học kỳ 3, năm học 2021-2022 sẽ gồm 2 lớp học phần thuộc loại Tự chọn chung:

  1. CSC10103 - Khởi nghiệp (Khóa 2019 trở về trước) - 1 lớp
  2. CSC10121 - Kỹ năng mềm (Khóa 2020 trở về trước) - 1 lớp

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Các bạn lưu ý:

  • Dự kiến số lượng 80 sinh viên/ lớp.
  • 2 lớp học phần trên sẽ tổ chức giảng dạy ở cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ
  • Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng đăng ký học phần CSC10103 - Khởi nghiệp cùng với lớp CQ.
  • Sinh viên khi đăng ký lớp Khởi nghiệp, để được duyệt vào lớp phải có đăng ký học phần trên Portal Trường (theo kế hoạch của Phòng đào tạo) và có kết quả bài luận đầu vào đáp ứng yêu cầu môn học (thông báo sau).

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DU-KIEN-KH-GD-2021-2022-HK3_SV.pdf Document 197,17 KB

Các tin liên quan