Thông báo hệ chính quy

Chương trình đào tạo và những lưu ý ở giai đoạn chuyên ngành - Dành cho khóa 2020 (ĐHCQ - Chương trình Chuẩn)

27-05-2022 09:06

THÔNG BÁO

(Chương trình đào tạo và những lưu ý ở giai đoạn chuyên ngành - Dành cho khóa 2020)

Nhằm giúp cho các bạn sinh viên Khóa 2020 (ĐHCQ - Chương trình Chuẩn) có thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo và các lưu ý khi vào giai đoạn chuyên ngành, Khoa gửi đến các bạn các nguồn tài liệu như sau:

  1. Chương trình đào tạo dành cho Khóa 2020 - chương trình Chuẩn ĐHCQ, sinh viên xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>CQuy Khóa tuyển 2020.
  2. Danh sách học phần học trước và tiên quyết xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Chương trình đào tạo>>Môn tiên quyết & Môn học trước. Danh sách này sẽ được cập nhật trước mỗi đợt ĐKHP (nếu có thay đổi).
  3. Quy chế, quy định đào tạo, biểu mẫu, chuẩn trình độ tiếng Anh sinh viên xem tại Quy chế - biểu mẫu.
  4. Quy trình, quy định, biểu mẫu thực hiện đề tài tốt nghiệp của Khoa, sinh viên xem tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy>>Tốt nghiệp>> Mẫu đơn & quy định cùng Quy trình thực hiện

Những tài liệu trên sẽ phần nào giải đáp cho các bạn những câu hỏi như: chuyên ngành A sẽ học những môn học gì?, Tích lũy học phần như thế nào?, Kênh liên hệ các bộ phận hỗ trợ về hoạt động sinh viên, học tập...?, Đăng ký đề tài tốt nghiệp như Khóa luận, thực tập tốt nghiệp, thực tập dự án tốt nghiệp theo quy trình ra sao?.....

Những câu hỏi chuyên sâu về chuyên ngành, các bạn có thể tiếp tục gửi đến link này trước ngày 29/5/2022 hoặc đặt trực tiếp tại buổi tọa đàm vào ngày 3/6/2022.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Gioi-thieu-CN-2020_giao-vu.pdf Document 1724,22 KB

Các tin liên quan