Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp đơn đăng ký bảo vệ/ huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2022)

15-06-2022 16:54

THÔNG BÁO

Bp. Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn về việc nộp đơn đăng ký bảo vệ/ hủy bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2022) như sau:

SV truy cập Hệ thống quản lý sinh viên, chọn chức năng CQuy » Tốt nghiệp » Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn D36 đăng ký bảo vệ đề tài tốt nghiệp tương ứng (D36A1: Khóa luận tốt nghiệp, D36B: Thực tập tốt nghiệp, D36C: Thực tập dự án tốt nghiệp). Đơn bắt buộc đầy đủ các thông tin, chữ ký của các thành viên trong nhóm và có xác nhận của GVHD (đối với đề tài doanh nghiệp phải có thêm chữ ký của đại diện doanh nghiệp đồng hướng dẫn và mộc xác nhận của công ty)

 • Thời gian nộp đơn: ngày 22/06/2022 (sáng từ 8g00-11g30, chiều từ 13g30-17g00)
 • Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ  thông tin (phòng I53)

- Thời gian tham dự buổi hướng dẫn bảo vệ trực tuyến qua Zoom: 19g00 ngày 16/06/2022 (thứ năm). Link tham dự giáo vụ sẽ thông báo tại Hệ thống Moodle.

- Thông báo danh sách sinh viên nộp đơn đăng ký bảo vệ/hủy bảo vệ đề tài trên website Khoa: ngày 23/06/2022

- Thời gian nộp cuốn trước bảo vệ: 24/06/2022

- Thời gian bảo vệ các đề tài Thực tập dự án tốt nghiệp: dự kiến ngày 07/07/2022

- Thời gian bảo vệ các Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp: dự kiến từ ngày 09/07 - 15/07/2022 

- Hình thức bảo vệ: trực tiếp

LƯU Ý:
 • Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài bảo vệ đợt tháng 7/2022 khi SV nộp đơn đúng yêu cầu và thời gian như quy định;
 • SV xem lại thông tin các đề tài: họ tên sinh viên, tên đề tài,GVHD, loại đề tài... tại file đính kèm; nếu đề tài có đổi tên so với lúc đăng ký cần phải đính kèm thêm đơn xin đổi tên đề tài khi nộp đơn bảo vệ (đơn tự viết, không có mẫu sẵn);
 • SV không bảo vệ đúng tiến độ ở tháng 7/2022 phải nộp đơn hủy bảo vệ đính kèm biên lai đóng học phí và nhận điểm 0 ở Học kỳ 2, năm học 2021-2022;
 • SV xem các mẫu hướng dẫn và trình bày báo cáo đề tài tại Hệ thống quản lý sinh viên » CQuy » Tốt nghiệp » Mẫu đơn & Quy địnhCác mẫu cần lưu ý:
  • Các tiêu chí đánh giá KLTN-TTTN-TTDATN 2022
  • Quy định trình bày KLTN/TTTN/TTDATN
  • Hướng dẫn mẫu báo cáo KLTN-TTTN-TTDATN 2020 LaTeX
  • Mẫu báo cáo đề tài tốt nghiệp 2021_Word
  • Hướng dẫn báo cáo và trình bày Thực tập dự án tốt nghiệp_2022
  • Tham khảo thêm: Hướng dẫn viết và trình bày KLTN-TTTN-ĐATN 2020

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2018_ĐỢT_2_07_2022-SV.pdf Document 456,82 KB
2 CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2018-dot-2---SV.pdf Document 285,02 KB
3 CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2018-dot-2---SV.pdf Document 276,95 KB

Các tin liên quan