Thông báo hệ chính quy

[ĐHCQ] Thông báo đăng ký học phần HK3/2021-2022

20-06-2022 14:42

Thông báo Đăng ký học phần HK3/2021-2022


Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng đào tạo về việc Đăng ký học phần qua mạng học kỳ hè năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc Đại học hệ Chính quy chương trình Đại trà.
1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:
  • Đăng ký HP: Từ 9h ngày 22/06/2022 đến 18g ngày 24/06/2022
  • Đăng ký HP Anh văn: Từ 9h ngày 29/06/2022 đến 18g ngày 30/06/2022
  • Điều chỉnh ĐKHP: Từ 9h ngày 07/07/2022 đến 18g ngày 08/07/2022
2. Điều kiện đăng ký:
  • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC

Lưu ý:

  • Sinh viên xem lịch học tại file đính kèm
  • Các lưu ý về lớp học xem tại Thông báo trước đó tại link

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2122_SV.pdf Document 222,23 KB

Các tin liên quan