Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2021, ĐHCQ chương trình Chuẩn

05-09-2023 16:30

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2021, ĐHCQ chương trình Chuẩn)

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đã có kết quả của đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2021, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin. Chi tiết các bạn xem trong file đính kèm.

Kết quả này được xét dựa trên:
  • Chỉ tiêu phân chuyên ngành đã được công bố (link thông báo)
  • Nguyện vọng đăng ký chuyên ngành của sinh viên và quy định xét chuyên ngành của Khoa dành cho K2021
  • Kết quả học tập của sinh viên tính đến 24/08/2023

Mọi thắc mắc sinh viên gửi đến email giaovu@fit.hcmus.edu.vn trước 10g00 ngày 07/09/2023 (Thứ 5).

Lưu ý:

  • Đối với sinh viên K2021 không tham gia đăng ký nguyện vọng chuyên ngành và đã đủ điều kiện xét, Khoa đã xét cho các bạn vào chuyên ngành còn chỉ tiêu.
  • Các trường hợp không đủ điều kiện xét đợt này, các bạn sẽ đăng ký để xét lại cùng với Khóa 2022.
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo để chọn lựa học phần phù hợp với ngành/ chuyên ngành đã xét.
  • Sinh viên học ở chuyên ngành A có thể đăng ký các môn học của chuyên ngành (khác A) để tích lũy tín chỉ tự chọn tự do.
Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 KetQuaXetChuyenNganh_K2021_SV.pdf Document 384,03 KB

Các tin liên quan