Thông báo hệ chính quy

[CQ] Bổ sung 2 học phần Hệ thống tư vấn và Xử lý dữ liệu trực tuyến vào ngành HTTT từ khóa 2020

30-08-2023 15:59

THÔNG BÁO


Khoa thông báo đến sinh viên từ khóa tuyển 2020 trở về sau về việc bổ sung 2 học phần Hệ thống tư vấn và Xử lý dữ liệu trực tuyến vào ngành Hệ thống thông tin, áp dụng từ chương trình đào tạo khóa tuyển 2020 trở về sau.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Bo-sung-mon-hoc-nganh-HTTT-tu-K2020.pdf Document 482,72 KB

Các tin liên quan