Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2019 (bảo vệ T8/2023)

09-08-2023 15:11

THÔNG BÁO

(Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp CNTN2019)

Bp Giáo vụ Khoa thông báo đến các bạn sinh viên lớp Cử nhân tài năng 2019 đã bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp từ ngày 01/08-05/08/2023 về việc điểm bảo vệ đã được cập nhật trên Hệ thống quản lý sinh viên.

Sinh viên đăng nhập Website Khoa, chọn mục: Sinh viên » Xem điểm học phần »  HK2 2022-2023 » Xem kết quả.

Sinh viên lưu ý: để được công nhận điểm chính thức cho Học phần Khóa luận tốt nghiệp ở HK2/22-23 SV cần:

  1. Hoàn thành việc nộp cuốn sau bảo vệ theo thông báo của Thầy Trần Minh Triết.
  2. Nộp nội dung tóm tắt tại link TRƯỚC 9g00, ngày 14/8/2023.
Nếu có các thắc liên quan đến việc điền thông tin tóm tắt các bạn vui lòng liên hệ Bp Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan