Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV nộp đơn đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2020, đợt1 (bảo vệ tháng 3/2024)

22-08-2023 16:55

THÔNG  BÁO
DSSV đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2020, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2024)

Các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn đã nộp đơn có chữ ký của GVHD vào ngày 15/8/2023 xem danh sách sinh viên đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2020 - Đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2024) HK1/23-24 tại file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Đối với các dòng dữ liệu được tô vàng và có ghi chú "vượt 20% đăng ký khác chuyên ngành đang chờ xét duyệt", sinh viên xem DSSV được duyệt đăng ký đề tài sau ngày 28/8/2023 tại website Khoa.
  2. Các sinh viên chưa đạt chuẩn điều kiện ngoại ngữ sẽ không được duyệt đăng ký đề tài.
  3. Kiểm tra kỹ các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, tên học phần, tên đề tài, tên giảng viên hướng dẫn, chuyên ngành, bộ môn đăng ký bảo vệ. Nếu có sai sót, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được cập nhật trước 9g00 ngày 25/8/2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_THKL_K2020_DOT_1_03_2024_SV.pdf Document 218,4 KB

Các tin liên quan