Thông báo hệ chính quy

Thông báo chỉ tiêu xét chuyên ngành Khóa 2021, chương trình Chuẩn ĐHCQ

28-07-2023 14:40

THÔNG BÁO

(V/v chỉ tiêu chuyên ngành đợt xét Khóa 2021, chương trình Chuẩn ĐHCQ)
 
    BP. Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2021 và các khóa trước (chưa có chuyên ngành) về chỉ tiêu xét chuyên ngành, chuẩn bị cho xét chuyên ngành đợt dành cho Khoá tuyển 2021, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin.
 

Quy trình thực hiện

  • Đăng nhập Hệ thống quản lý sinh viên, thực hiện đăng ký nguyện vọng chuyên ngành thông qua chức năng CQuy » ĐK Nguyện vọng chuyên ngành.
  • Đăng ký nguyện vọng các chuyên ngành của Khoa theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2....
  • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo Khoá 2021 cũng như các khoá trước tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy » Chương trình đào tạo.
Thời gian thực hiện
  • Hiệu chỉnh và đăng ký bổ sung: từ 16g00 ngày 25/07/2023 đến 31/07/2023
Chỉ tiêu
Ngành/ Chuyên ngành
Phân bổ
Công nghệ phần mềm100
Hệ thống thông tin60
Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu70
Công nghệ tri thức (hướng Mã hóa-mật mã và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên) + An toàn thông tin 40
Công nghệ thông tin35
Mạng máy tính và viễn thông (hướng an ninh mạng)35
Thị giác máy tính35

Lưu ý
  • Sinh viên có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian hiệu chỉnh trên.
  • Thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định. Sau ngày 31/7/2023, BP. Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào. 
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả chuyên ngành: 31/08/2023
  • Mọi thắc mắc sinh viên gửi email bằng email sinh viên đến giaovu@fit.hcmus.edu.vn
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan