Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2023-2024

31-08-2023 08:30

THÔNG BÁO 

 BP Giáo vụ Khoa thông báo đến các sinh viên Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2023-2024. Các bạn xem chi tiết lớp mở, lịch học lý thuyết và các nhóm thực hành HT1 trong các file đính kèm.

Lưu ý:
  • Thời khóa biểu này là dự kiến, kết quả mở lớp/ hủy lớp sẽ có sau khi sinh viên ĐKHP
  • Lớp Kiến tập nghề nghiệp chỉ học tập trung 1 buổi đầu tiên (sĩ số tối đa 130SV)
  • Sĩ số các lớp chuyên ngành sẽ được điều chỉnh tăng dần (nếu lớp đầy, tối đa 120SV/lớp) trong thời gian ĐKHP
  • Các lớp trả nợ Phương pháp lập trình HĐT, Cơ sở dữ liệu sĩ số mở lớp tối thiểu 60SV
  • Sinh viên lớp Trí tuệ nhân tạo 2021 xem file hướng dẫn đính kèm để ĐKHP.
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo của ngành/ chuyên ngành đúng khóa tuyển của mình để lựa chọn học phần phù hợp; tránh đăng ký học phần không được tính tín chỉ cho khóa. Danh sách chương trình đào tạo có thể tìm thấy tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>> Chương trình đào tạo
  • Sinh viên xem kỹ danh sách học phần học trước cũng tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Môn tiên quyết & môn học trước.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2324_SV.pdf Document 1419,34 KB
2 CQ_TKB-TH-HT1-HK1-2324.pdf Document 378,74 KB
3 Huong-dan-TTNTao_-HK1-2324.pdf Document 158,61 KB

Các tin liên quan