Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Mời tham dự buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2019 (1/8-5/8/2023)

30-07-2023 11:44

THÔNG BÁO
Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn danh sách và thứ tự bảo vệ các đề tài Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên lớp Cử nhân tài năng Khóa 2019. Thân mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự các buổi bảo vệ với các thông tin sau:

  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: 7g30 ngày 1/8/2023 (cả ngày) phòng F203
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 5: 13g30 ngày 1/8/2023 phòng C22
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: 7g30 ngày 2/8/2023 (cả ngày) phòng F203
  4. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: 13g30 ngày 2/8/2023 phòng I23
  5. Hội đồng Cử nhân tài năng 4: 8g00 ngày 5/8/2023 (cả ngày) phòng C33
Danh sách đề tài và thứ tự bảo vệ các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN-Thu-tu-bao-ve-Khoa-luan-tot-nghiep-K2019.pdf Document 273,19 KB

Các tin liên quan