Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng HK1/2023-2024

26-08-2023 15:39

​THÔNG BÁO

(Đăng ký học phần qua mạng học kỳ​ 1 năm học 202​3-202​4)


Bp. Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng đào tạo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK​1/202​3-2024 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP:
Từ 9h ngàyĐến 18h ngàyKhóaNội dung thực hiện
06/09/202308/09/2023K21 về trước

ĐKHP Đợt 1

HP Chuyên ngành

08/09/202308/09/2023K21 về trước

ĐKHP Đợt 1

HP Đại cương K21

16/09/202317/09/2023K22, K23

ĐKHP Đợt 2

K22 ĐKHP mở cho K22

K23 ĐK AV, THCS và GDTC

17/09/202317/09/2023Tất cả

ĐKHP Đợt 2

ĐK học lại với K22, K23

21/09/202323/09/2023Tất cảĐiều chỉnh ĐKHP Đợt 1 (*)
06/10/2023
07/10/2023
K22

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 2 (*)

Các lớp mở cho K22

(*): Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước, học phần tiên quyết (nếu có).
 • Các học phần chuyên ngành phải thỏa điều kiện ngoại ngữ theo quy định.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.
​3. Thông tin lưu ý
 • ​Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.
 • Ngày bắt đầu học:
  • Khóa 2021 trở về trước và khóa 2023: từ ngày 18/09/2023
  • Khóa 2022: từ ngày 02/10/2023.
 • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.
 • Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.​
 • Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK1, năm học 2023-2024 tại thông báo và xem kỹ chương trình đào tạo theo từng khoá tại: Hệ thống quản lý sinh viên\Thông tin chung\Chương trình đào tạo để tránh đăng ký nhầm môn không được tính tích lũy.
 • Sinh viên liên hệ Giáo vụ Khoa qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các môn chuyên ngành (GĐ2).
 • Giáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email Trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DKHP-HK1_2023_2024_SV.pdf Document 415,85 KB

Các tin liên quan