Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp đơn đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2020- Đợt 1

07-08-2023 14:00

THÔNG BÁO

(Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp
Khóa 2020 - Đợt 1)

    Bp. Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận hướng dẫn đề tài tốt nghiệp về việc nộp đơn đăng ký thực hiện đề tài như sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn D34 đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp tương ứng (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Thực tập dự án tốt nghiệp) và Đơn đăng ký thực hiện đề tài khác chuyên ngành (nếu có sinh viên khác ngành/chuyên ngành trong nhóm; mỗi sinh viên khác ngành điền 1 đơn).
  • Đơn đăng ký phải điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn; có đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm và có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn (GVHD). Các chữ ký phải ký bằng mực màu xanh.
  • Đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành chỉ cần chữ ký của các SV trong nhóm và GVHD. Chữ ký của Bộ môn quản lý ngành đề tài và Bộ môn quản lý ngành SV, Bp. Giáo vụ sẽ tổng hợp và trình ký đến Bộ môn sau.
 • Bước 2: Một sinh viên đại diện nhóm thực hiện đề tài đăng ký trên form theo link: CQ_Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp K2020-Đợt 1 (link đăng ký sẽ được mở từ 8g00 ngày 15/8/2023)
 • Bước 3: Nộp bản in đơn D34 + Đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành (nếu có):
  • Thời gian: ngày 15/8/2023 (sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-16g30)
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (Phòng I53, tòa nhà I - lầu 5, cơ sở Nguyễn Văn Cừ)
LƯU Ý:
 1. Sinh viên ngành/chuyên ngành nào thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó. 
 2. Đối với các trường hợp đăng ký đề tài khác ngành/ chuyên ngành: Bộ môn chấp nhận tối thiểu 20% sinh viên trong tổng số sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài tốt nghiệp thuộc bộ môn ở đợt đăng ký đề tài được phép tham gia thực hiện và bảo vệ ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành khác. Sinh viên cần nộp đơn thực hiện đề tài khác chuyên ngành có xác nhận của GVHD. Các hồ sơ sẽ được xử lý theo thứ tự thời điểm mà sinh viên nộp đơn đăng ký vào ngày 15/8/2023. Nếu số lượng sinh viên đăng ký và bảo vệ đề tài khác bộ môn phụ trách vượt quá 20% thì những đơn xin phép còn lại cần có sự đồng ý của Trưởng bộ môn (hoặc Phó trưởng bộ môn được ủy quyền) phụ trách của ngành/chuyên ngành mà sinh viên đang theo học.
 3. Đối với đề tài của Doanh nghiệp: SV cần nộp đơn đăng ký + Đơn đăng ký về việc sử dụng mã nguồn đề tài Doanh nghiệp. Bên cạnh chữ ký GVHD của Khoa và đại diện hướng dẫn phía doanh nghiệp, cần có con dấu xác nhận từ Doanh nghiệp.
 4. Giáo vụ sẽ chỉ nhận đơn các đề tài thực hiện đầy đủ theo quy trình như thông báo (đăng ký form, nộp đơn đúng thời gian và quy định).
 5. Sinh viên phải cam kết đạt chuẩn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký học phần tốt nghiệp, nếu không kết quả đăng ký đề tài của sinh viên sẽ bị HỦY.
Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ Bp Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan