Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2019 (T8/2023)

21-07-2023 12:19

THÔNG BÁO
(Thứ tự bảo vệ và danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2019 (T8/2023)

Các bạn sinh viên lớp Cử nhân tài năng khóa 2019 xem thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ và danh sách Giáo viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm. 

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 
  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: 7g30 ngày 1/8/2023
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 5: 13g30 ngày 1/8/2023
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: 7g30 ngày 2/8/2023
  4. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: 13g30 ngày 2/8/2023
  5. Hội đồng Cử nhân tài năng 4: 8g00 ngày 5/8/2023

LƯU Ý:
  • Kiểm tra kỹ thông tin tên đề tài, nếu có sai sót vui lòng phản hồi trước 8g00 ngày 27/7/2023 (thứ 5). Sau thời gian này giáo vụ sẽ sử dụng tên đề tài như thông báo để chuẩn bị hồ sơ cho các hội đồng.
  • SV bắt buộc liên hệ và gặp GVPB trước khi bảo vệ ít nhất 7 ngày trước ngày bảo vệ. Nếu SV không gặp phản biện trước bảo vệ, Khoa sẽ hủy bảo vệ và SV phải nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp trong HK2/22-23.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN-Thu-tu-bao-ve-Khoa-luan-tot-nghiep-K2019.pdf Document 267,64 KB

Các tin liên quan