Thông báo hệ chính quy

[CQ Chuẩn] Thời khóa biểu chính thức, HK3/22-23

20-07-2023 13:54

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức, HK3/22-23)

Các bạn sinh viên Đại học Chính quy Chương trình Chuẩn xem Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành chính thức các lớp chuyên ngành do Khoa quản lý trong Học kỳ 3, năm học 2022-2023 tại file đính kèm.

Thời gian học lý thuyết: bắt đầu ngày 07/07/2023, kết thúc 26/08/2023
Thời gian học thực hành: bắt đầu ngày 17/07/2023 đến ngày 26/08/2023

Chú ý: 
  • Các học phần thuộc giai đoạn đại cương sinh viên xem thông báo và hướng dẫn của Phòng đào tạo trên website Trường
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2223.pdf Document 198,14 KB

Các tin liên quan