Thông báo hệ chính quy

[CQ] Nghỉ học lớp Mã hóa ứng dụng 20_22 ngày 3/4/2023

03-04-2023 10:06

THÔNG BÁO

Lớp Mã hóa ứng dụng 20_22 (GVLT: PGS. TS Trần Minh Triết, TS. Trương Toàn Thịnh), lịch học thứ 2 (6-9), phòng LT-G301 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 3/4/2023 do GV bận công tác.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan