Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách các lớp thay đổi phòng học từ tuần 27/2/2023 đến khi kết thúc HK2/22-23

26-02-2023 19:04

THÔNG BÁO

Danh sách các lớp thay đổi phòng học từ tuần 27/2/2023 đến khi kết thúc HK2/22-23:

STTLớpMã Lớp PĐTMã HPTên HPGVLTLịch họcPhòng học
1CQ2020/120_1CSC12001An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tinPhạm Thị Bạch Huệ
Lương Vĩ Minh
T2 2-5LT-G502
2CQ2020/120_1CSC12105Thương mại điện tửLương Vĩ MinhT2 6-9LT-G502
3CQ2020/120_1CSC14003Cơ sở trí tuệ nhân tạoLê Hoài BắcT3 1-4NĐH 5.8
4CQ2020/2120_21CSC14004Khai thác dữ liệu và ứng dụngLê Hoài BắcT3 6-9NĐH 5.8
5CQ2020/2120_21CSC17001Phân tích dữ liệu thông minhNguyễn Tiến HuyT7 6-9NĐH 8.7
6CQ2020/2220_22CSC15004Học thống kêNgô Minh NhựtT7 1-4NĐH 8.7

Các bạn lưu ý thay đổi này để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan