Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK2/2022-2023

03-01-2023 09:34

THÔNG BÁO 

 BP Giáo vụ Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên các Thời khóa biểu dự kiến các lớp Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK2/2022-2023 khóa 2022 trở về trước. Các bạn xem chi tiết học phần mở, lịch học trong các file đính kèm.

Lưu ý:
  • Thời khóa biểu này là dự kiến, kết quả mở lớp/ hủy lớp sẽ có sau khi sinh viên ĐKHP
  • Lớp Kiến tập nghề nghiệp chỉ học tập trung 1 buổi đầu tiên
  • Sinh viên theo dõi Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK2/2022-2023 trên website Trường để thực hiện đúng quy định.
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo của ngành/ chuyên ngành đúng khóa tuyển của mình để lựa chọn học phần phù hợp; tránh đăng ký học phần không được tính tín chỉ cho khóa. Danh sách chương trình đào tạo có thể tìm thấy tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy>> Chương trình đào tạo
  • Sinh viên xem kỹ danh sách học phần tiên quyết, học trước tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy>>Chương trình đào tạo>>Môn tiên quyết & môn học trước 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2223.pdf Document 222,71 KB

Các tin liên quan