Thông báo hệ chính quy

Thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023

26-12-2022 16:06

THÔNG BÁO

(Về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023)

Khoa CNTT chuyển thông báo của Phòng Đào tạo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 như sau:

- Tết Dương lịch năm 2023 sinh viên được nghỉ 02 ngày liên tục từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023.
-  Giảng viên sẽ sắp xếp dạy bù ngày nghỉ lễ như trên cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023./.

Chi tiết thông báo sinh viên xem file đính kèm hoặc tại link.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-nghi-Tet-duong-lich-2023.pdf Document 616,8 KB

Các tin liên quan