Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV nộp đề cương KLTN/ TTTN/ TTDATN K2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023), HK1/22-23

29-11-2022 14:01

THÔNG BÁO

Các bạn SV xem danh sách nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp /Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023) trong file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Kiểm tra kỹ các thông tin, tên SV, tên đề tài, loại đề tài,...
  2. Các nhóm chưa nộp đề cương nộp bổ sung gấp trước 12g00 ngày 1/12/2022 (thứ 5). Nếu sau thời gian này SV không nộp đề cương xem như không thực hiện đúng tiến độ và không đủ điều kiện bảo vệ ở đợt tháng 3/2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_nop-de-cuong_K2019_ĐỢT_1_03_2023.pdf Document 230,09 KB

Các tin liên quan