Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023)

09-09-2022 15:45

THÔNG  BÁO
DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023)

Các bạn xem danh sách sinh viên được duyệt đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 - Đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2023) tại file đính kèm.

Lưu ý:
  1. Các sinh viên có tên trong danh sách đã được đăng ký học phần tại hệ thống Portal và không được hiệu chỉnh đăng ký.
  2. Thời gian SV nộp đề cương: ngày 22/11/2022
  3. Thời gian SV nộp đơn đăng ký bảo vệ: ngày 21/2/2023
  4. Theo quy định của Trường, SV đăng ký thực hiện đề tài ở đợt nào bắt buộc phải bảo vệ ở đợt đó và không được duyệt hoãn bảo vệ. 
  5. Nếu SV không bảo vệ đề tài đúng tiến độ (tháng 3/2023) thì SV phải nộp đơn hủy (kèm biên lai đóng học phí) và nhận điểm 0 ở HK1/22-23. Trường hợp SV vẫn muốn tiếp tục thực hiện đề tài đã hủy, SV có thể đăng ký và đóng học phí lại ở đợt 2, HK2/22-23.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2019_ĐỢT_1_03_2023_SV.pdf Document 225,2 KB

Các tin liên quan