Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng lớp An ninh máy tính - 19_22 từ tuần 5/9/2022

06-09-2022 16:02

THÔNG BÁO

Bộ phận Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên học lớp An ninh máy tính - 19_22 lịch học sáng thứ 6 (tiết 1-3) hàng tuần về việc lớp sẽ chuyển sang học tại phòng F302 - cơ sở Nguyễn Văn Cừ từ tuần 05/09/2022.

Việc đổi phòng áp dụng từ tuần 05/09/2022 đến cuối HK1/2022-2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan