Thông báo hệ chính quy

[CQ] Nghỉ học lớp Phân tích mạng xã hội 19_22 và Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 21CTT3 (tuần 5/9/2022)

31-08-2022 18:00

THÔNG  BÁO

Lớp Phân tích mạng xã hội 19_22, lịch học thứ tư (tiết 7-9) và lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 21CTT3, lịch học T6 (1-4) sẽ nghỉ học tuần 5/9/2022 do GV bận công tác. Tuần 12/9/2022 lớp sẽ học bình thường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan