Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi lịch học lớp Phát triển ứng dụng web-20_3, HK1/22-23

08-09-2022 10:02

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký lớp Phát triển ứng dụng web-20_3, HK1/22-23 về việc lớp sẽ điều chỉnh lịch học từ lịch cũ T3 tiết 2-5 sang lịch mới T3 tiết 1-4 (bắt đầu 7g30), phòng học không thay đổi.

Lịch học này áp dụng từ tuần 12/9/2022 cho đến cuối học kỳ. Các bạn lưu ý đi học đúng thời gian mới.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan