Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2020, ĐHCQ chương trình Chuẩn (chính thức)

24-08-2022 16:41

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành chính thức đợt Khóa 2020, ĐHCQ chương trình Chuẩn)

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đã có kết quả chính thức của đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2020, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin (Chi tiết các bạn xem trong file đính kèm.)
Các bạn sinh viên lưu ý xem kỹ chương trình đào tạo dành cho khóa tuyển của mình đúng chuyên ngành được xét tại mục CQuy>>Chương trình đào tạo tại Hệ thống quản lý sinh viên của Khoa để tích lũy tín chỉ đúng yêu cầu đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-08-Ket-qua-Chuyen-nganh-CQ-K2020_ChinhThuc.pdf Document 382,67 KB

Các tin liên quan