Thông báo hệ chính quy

Kế hoạch mở môn chung cho K2020 ĐHCQ trong HK1/2022-2023

24-08-2022 02:55

THÔNG BÁO

BP. Giáo vụ thông tin đến các bạn sinh viên khóa tuyển 2020 trở về trước về Kế hoạch mở môn chung cho K2020 ĐHCQ trong HK1/2022-2023. Các bạn chú ý đăng ký đúng lớp đúng học phần mở để học đúng tiến độ.

khóamanganhtennganhhkmotenmhmamhkhoikienthucsotcsotietltsotietthsotietbtloaihpkhoaphutrachghichu
2020D420201Công nghệ sinh học5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamBAA00104Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D420201Công nghệ sinh học5Tư tưởng Hồ Chí MinhBAA00003Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D480201Công nghệ thông tin5Kinh tế chính trị Mác - LêninBAA00102Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D480201Công nghệ thông tin5Môi trường đại cươngENV00001Môi trường/KH Sự sống23000TC4Môi trườngChọn 1/3 môn
2020D480201Công nghệ thông tin5Con người và môi trườngENV00003Môi trường23000TC4Sinh học
2020D480201Công nghệ thông tin5Khoa học trái đấtGEO00002Môi trường/KH Sự sống23000TC4Địa chất
2020D440112Hóa học5Tư tưởng Hồ Chí MinhBAA00003Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D440112Hóa học5Pháp luật đại cươngBAA00004Pháp luật34500BBXã hội 
2020D440112Hóa học5Chủ nghĩa xã hội khoa họcBAA00103Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D440112Hóa học5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamBAA00104Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D420101Sinh học5Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamBAA00104Lý luận chính trị23000BBTriết học 
2020D420101Sinh học5Tư tưởng Hồ Chí MinhBAA00003Lý luận chính trị23000BBTriết học 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan