Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 1 năm học 2022-2023 (có phòng)

31-08-2022 17:50

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 1 năm học 2022-2023 (có phòng)


Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết Học kỳ 1, năm học 2022-2023 trên HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQuy >> Lịch - Thời khóa biểu hoặc xem trong file đính kèm.

Lưu ý:
  1. SV xem kỹ giờ học (Tiết bắt đầu – Tiết kết thúc), phòng học để tránh nhầm giờ, nhầm phòng.
  2. Lớp học đã được tạo trên Moodle, các bạn có thể vào để xem thông báo, tài liệu.. từ giảng viên phụ trách lớp.
  3. Nếu có vấn đề gì cần giải đáp các bạn dùng email sinh viên gửi email cho Bp. Giáo vụ giaovu@fit.hcmus.edu.vn

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2223_SV.pdf Document 993,15 KB

Các tin liên quan