Thông báo hệ chính quy

Thông báo đăng ký xét tuyển bổ sung lớp Cử nhân tài năng 2020 và 2021, cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022

23-08-2022 04:10

    Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên có thành tích và kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu có thể tham gia lớp Cử nhân Tài năng, Khoa Công nghệ Thông tin sẽ xem xét nguyện vọng đăng ký xin tuyển bổ sung sinh viên vào lớp Cử nhân Tài năng khóa 2020 và 2021.

    Điều kiện: 
  • Sinh viên có điểm trung bình học tập (tính từ học kỳ 1 năm thứ nhất đến hết học kỳ gần đây nhất) tối thiểu 8.0 không nợ bất kỳ môn học bắt buộc nào.
  • Những trường hợp sinh viên có điểm trung bình học tập từ 7.5 đến dưới 8.0 và có thành tích đặc biệt xuất sắc về học thuật sẽ được Nhà Trường và Khoa xem xét cụ thể riêng.
    Quy trình đăng ký:
  1. Bước 1: Sinh viên điền vào đơn (trực tuyến) đăng ký xét bổ sung vào lớp Cử nhân tài năng tại Link này
  2. Bước 2: Sinh viên nộp đơn (có nội dung tương đương) theo mẫu đính kèm, có chữ ký của sinh viên, kèm theo bản sao các minh chứng về thành tích và giải thưởng học thuật tại văn phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin (Phòng 53 , nhà I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,  227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5). 
    Thời gian nộp đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/09/2022 (Thứ 5).
    Lưu ý: 
  • Sinh viên đủ điều kiện nộp đơn đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ được xét duyệt chấp thuận tuyển vào lớp Cử nhân Tài năng.
  • Kết quả xét duyệt tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng sẽ được Ban Giám Hiệu, Phòng Đào Tạo và Ban chủ nhiệm Khoa Công Nghệ Thông Tin xem xét từng trường hợp cụ thể dựa trên kết quả học tập và thành tích của sinh viên cũng như quy mô và số lượng sinh viên thuộc lớp Cử nhân Tài năng của mỗi khóa.
  • Nếu được xét duyệt tuyển bổ sung vào lớp Cử nhân Tài năng, sinh viên cần hoàn thành các môn học bắt buộc riêng dành cho sinh viên lớp Cử nhân Tài năng mà mình chưa học (nếu có). 
    Trong thời gian từ sau khi nộp đơn tại Văn phòng Khoa (bản in) cho đến khi có kết quả xét duyệt về việc tuyển bổ sung, sinh viên vẫn đăng ký học phần, học tập và sinh hoạt theo lớp chính quy của mình.
    Mọi thắc mắc, sinh viên gửi email về địa chỉ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Don-DKBoSung-CNTN.docx Document 351,93 KB

Các tin liên quan