Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2020, ĐHCQ chương trình Chuẩn (dự kiến)

22-08-2022 10:35

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2020, ĐHCQ chương trình Chuẩn)

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đã có kết quả của đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2020, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin. Chi tiết các bạn xem trong file đính kèm.

Kết quả này được xét dựa trên:
  • Chỉ tiêu phân chuyên ngành đã được công bố (link thông báo)
  • Nguyện vọng đăng ký chuyên ngành của sinh viên
  • Kết quả học tập của sinh viên tính đến 19/08/2022

Mọi thắc mắc sinh viên gửi đến email giaovu@fit.hcmus.edu.vn trước 10g00 ngày 24/08/2022 (Thứ 4).

Lưu ý:

  • Đối với sinh viên không tham gia đăng ký nguyện vọng chuyên ngành vào đợt 04/7/2022 - 31/7/2022 (danh sách đính kèm), các bạn trình bày đơn kèm 7 thứ tự nguyện vọng chuyên ngành và gửi qua email cho giáo vụ trước 14g00 ngày 23/08/2022, Khoa sẽ xét cho các bạn vào chuyên ngành còn chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên trong đơn (trường hợp đủ điều kiện).
  • Các trường hợp không đủ điều kiện xét đợt này, các bạn sẽ đăng ký chung để xét lại với Khóa sau.
  • Sinh viên học ở chuyên ngành A có thể đăng ký các môn học của chuyên ngành (khác A) để tích lũy tín chỉ tự chọn tự do.
Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-08-DSSV-chua-dang-ky-CN.pdf Document 112,08 KB
2 2022-08-Ket-qua-Chuyen-nganh-CQ-K2020.pdf Document 349,29 KB

Các tin liên quan