Thông báo hệ chính quy

Thông báo hiệu chỉnh nguyện vọng chuyên ngành Khóa 2020, chương trình Chuẩn ĐHCQ

19-07-2022 02:46

THÔNG BÁO

(V/v hiệu chỉnh nguyện vọng chuyên ngành Khóa 2020, chương trình Chuẩn ĐHCQ)
 
    BP. Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2020 và Khoá 2019, 2018 (chưa có chuyên ngành) về việc hiệu chỉnh nguyện vọng chuyên ngành, chuẩn bị cho xét chuyên ngành đợt dành cho Khoá tuyển 2020, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin.
 

Quy trình thực hiện

  • Đăng nhập Hệ thống quản lý sinh viên, thực hiện đăng ký nguyện vọng chuyên ngành thông qua chức năng CQuy » ĐK Nguyện vọng chuyên ngành.
  • Đăng ký nguyện vọng các chuyên ngành của Khoa theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2....
  • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo Khoá 2020 cũng như các khoá trước tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục CQuy » Chương trình đào tạo.
Thời gian thực hiện
  • Hiệu chỉnh và đăng ký bổ sung: từ 16g00 ngày 22/07/2022 đến 31/07/2022
Chỉ tiêu
Ngành/ Chuyên ngành
Phân bổ
Công nghệ phần mềm125
Hệ thống thông tin80
Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu75
Công nghệ tri thức (hướng mã hóa-mật mã và hướng xử lý ngôn ngữ tự nhiên) + An toàn thông tin 60
Công nghệ thông tin60
Mạng máy tính và viễn thông (hướng an ninh mạng)40
Thị giác máy tính30

Lưu ý
  • Sinh viên có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian đăng ký/ hiệu chỉnh trên.
  • Thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định, sau ngày 31/7/2022, BP. Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào. 
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả chuyên ngành: 18/08/2022
  • Mọi thắc mắc sinh viên gửi email bằng email sinh viên đến giaovu@fit.hcmus.edu.vn
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan