Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Đổi phòng lớp Phát triển ứng dụng web 19TN, HK2/21-22

29-03-2022 16:39

THÔNG BÁO

Lớp Phát triển ứng dụng web 19TN (GVLT: Trần Thị Bích Hạnh), lịch học thứ 5 (4-6) sẽ đổi sang học phòng H2.1 từ tuần 28/03/2022 đến khi kết thúc học kỳ 2, năm học 2021-2022.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan