Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành HK2/2021-2022 (dự kiến)

17-01-2022 13:46

THÔNG BÁO
(Thời khóa biểu lý thuyết và thực hành HK2/2021-2022 (dự kiến))

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết và thực hành các học phần tin học Học kỳ 2, năm học 2021-2022 các lớp Cao đẳng trong file đính kèm.

Thời gian học:

Lý thuyết: 15 tuần, từ 21/02/2022 đến 05/06/2022

Thực hành: 10 tuần, từ 14/03/2022 đến 22/05/2022

Thời gian đăng ký học phần sẽ theo thông báo của Phòng Đào tạo, kết quả mở/ hủy lớp sẽ thông báo sau khi có kết quả xét duyệt Đăng ký học phần.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_TKB_LT_va_TH_HK2_2122_SV.pdf Documents 190,54 KB
2 CD_TKB_TH_HK2_2122_SV.pdf Documents 191,88 KB

Các tin liên quan