Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK1, NH 2021-2022

10-09-2021 15:12

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK1, NH 2021-2022)

     BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Cao đẳng Kiểm tra trên Portal kết quả ĐKHP HK1, NH 2021-2022 các lớp tin học đã được duyệt bởi giáo vụ.

     Lưu ý:

  • Kết quả kiểm duyệt là kết quả cuối cùng, sinh viên không được duyệt sẽ không được tham gia lớp học.
  • Thời gian bắt đầu học kỳ: 13/9/2021
  • Hình thức học: trực tuyến qua Zoom cho đến khi có thông báo mới
  • Sinh viên xem thông tin lớp học trực tuyến trên Moodle https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ hoặc qua email sinh viên.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan