Thông báo hệ cao đẳng

[CĐ] Thông báo kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2021 - 2022

30-12-2021 13:32

THÔNG BÁO

(Về Kế hoạch giảng dạy Bậc Cao đẳng học kỳ 2, năm học 2021 - 2022)

BP. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Cao đẳng về kế hoạch mở lớp các lớp trả nợ môn tin học cho khóa 2018 trở về trước trong học kỳ 2, năm học 2021-2022.

Các bạn xem chi tiết trong file đính kèm.

Chú ý:

  • Đây là lần mở lớp trả nợ cuối cùng của các môn này. Sinh viên cao đẳng nào còn nợ sau đó, sẽ đăng ký học cùng với bậc Đại học Chính quy theo bảng chuyển đổi học phần tương đương đã ban hành. Các bạn xem bảng chuyển đổi này tại link hoặc file đính kèm.
  • Lớp chỉ mở khi đủ số lượng tối thiểu (~30SV). Nếu dưới số lượng này lớp có thể bị hủy, các bạn có nguyện vọng học sẽ được hỗ trợ đăng ký môn thay thế học chung với Đại học Chính quy.
  • Các bạn sinh viên thực hiện khảo sát theo form này trước 12g00 ngày 05/01/2022

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CD_Chuyen_doi_HP_tuong_duong_khoa_2018_ve_truoc.pdf Documents 1373,72 KB
2 CD_DU_KIEN_KH_GD_2021-2022_HK2.pdf Documents 174,36 KB

Các tin liên quan